top of page

Updating a pricelist

Kehtiv hinnakiri on vajalik haldustarkvaras eeltäidetud arvete koostamiseks ja ka mobiilimaksete vastuvõtmiseks.

Hinnakirja saab uuendada sadama administraatori õigustega kasutaja.

 

Hinnakiri asub menüüs: Minu konto/Ettevõtte finantsid/Hinnakirjad.

Hinnakirja uuendamiseks on kolm võimalust:

  1. Kui sadama hinnakiri võrreldes eelmise perioodiga ei muutu, on kõige lihtsam pikendada olemasoleva hinnakirja kehtivusaega.

  2. Kui hinnakiri on muutunud, on võimalik olemasoleva hinnakirja kopeerimine, andmete parandamine ja salvestamine.

  3. Uue hinnakirja loomine.

 

1. Hinnakirja kehtivusaja pikendamiseks tuleb olemasolev hinnakiri avada. Muuta kehtivusaeg ja salvestada.

2. Hinnakirja kopeerimiseks tuleb hinnakirjade haldusvaates:

  • Kopeerida olemasolev hinnakiri. Peale kopeerimist ilmub vaatesse uus hinnakiri laiendiga COPY. Seejärel saab hinnakirja avada, teha vajalikud muudatused ja salvestada.

NB! Peale salvestamist tuleb veenduda, et hinnakiri on seotud sadamaga (Määra üksus) ja aktiivne!

3. Uue hinnakirja loomiseks leiate juhendi siit: https://www.marinaahoy.com/guide-automated-pricelist?lang=et

bottom of page